METALOWE

Drzwi metalowe są produkowane w dwóch wariantach pokrycia: ze stali kwasoodpornej oraz z blachy ocynkowanej w wersji malowanej lub pokrytej laminatem PCV. Dzięki wysokim parametrom technicz nym drzwi metalowe uzyskały atest Państwowego Zakładu Higieny i mogą być stosowane w szpitalach, laboratoriach, restauracjach, pomieszczeniach gospo darczych, piwnicach, garażach itp.

METALOWE